سفارش تبلیغ
صبا
مجلس های دانش عبادت است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
مهندسی اجرایی عمران

انواع فنداسیون وتعاریف 

تعریف فنداسیون:بخش زیرین سازه به عنوان حائل بین سازه های فوقانی و زمین تکیه گاه عمل می کند.

پی یا فوندانسیون عبارت است از سازه زیرین و بخشی از خاک مجاور که تحت تاثیر سازه و بارهای وارد
بر آن می باشد.
به طور خلاصه پی یک المان واسطه برای انتقال بار های سازه به خاک است. این انتقال باید طوری
باشد که گسیختگی برشی و نشست بیش از حد رخ ندهد و ضمنا پایداری سازه در برابر واژگونی و لغزش
تامین شود
 

به طور کلی پی ها به 3دسته تقسیم بندی می شوند.
1-. پی های سطحی(shallow foundation)

2- پی های عمیق(Deep foundation)

.3-پی های ویژه  

و توضیحات کامل در فایل pdfکه لینک ان رادر زیر قرار میدهم است 

لینک فایل 

http://yon.ir/KBk2f


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمدرضاارمند 96/10/22:: 1:4 عصر     |     () نظر